Doelstelling van Erkende Ontruimers

Erkende ontruimers heeft tot doel:

 • Het stimuleren en bevorderen van het veilig en betrouwbaar zakendoen met ontruimingsbedrijven
 • De belangen van de Erkende Ontruimers te behartigen, voor zover deze betrekking hebben op ontruimen in de ruimste zin des woords
 • Het bevorderen en herkenbaar maken van de kwaliteit van Erkende Ontruimers en hun werkzaamheden
 • Het versterken van het kwaliteitsimago van de ontruimingsbranche
 • Het bieden van waarborgen aan klanten/opdrachtgevers
 • Extra zekerheid voor bestaande- en nieuwe klanten
 • Professionele afhandeling bij geschillen door onafhankelijke advocaten

De Organisatie voor Erkende Ontruimers:

 • Ziet toe op naleving van de (kwaliteits)eisen die zijn gesteld in het erkenningsreglement Erkende Ontruimers
 • Werkt continue aan de ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening door Erkende Ontruimers
 • Staat garant voor de nakoming van uitspraken van de Geschillencommissie Ontruimen
 • Staat garant voor de uitvoering van de ontruimingsgarantie of aanbetalingsgarantie
 • Vertegenwoordigt de Erkende Ontruimers bij internationale (Ontruim)organisaties