Verplichtingen van onze leden

Kwaliteit, bereikbaarheid en service op hoog niveau

De Organisatie voor Erkende Ontruimers is het overkoepelende orgaan van de Erkende Ontruimers in Nederland. Alle Erkende Ontruimers zijn lid van deze organisatie. Voor leden van Erkende Ontruimers is het een beloning voor een transparante manier van zakendoen. Dit betreft kwaliteit, bereikbaarheid en service op hoog niveau.
 
Aan welke eisen moet een bedrijf voldoen om het keurmerk te mogen voeren?
Open en eerlijk zakendoen vormen het fundament voor het keurmerk. De toetsing is gebaseerd op deze fundamenten en vindt plaats door middel van de keurmerk Code en toetsing in de praktijk.

Keurmerkhouder is gevestigd in Nederland, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Indien van toepassing toont keurmerkhouder eenduidig en transparant inzicht in klachtenafhandeling, garanties, prijzen, producten en diensten. Keurmerkhouder wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Indien keurmerkhouder niet (meer) aan de keurmerkcode voldoet of onvoldoende solvabel is, kan het keurmerk tijdelijk opgeschort of ingetrokken worden. Het keurmerk blijft ten allen tijde eigendom van Erkende Ontruimers en moet op verzoek worden ingeleverd dan wel niet meer getoond worden.

Uitsluitend Erkende Ontruimers mogen zich Erkende Ontruimers noemen en gebruik maken van het logo dat u linksboven in beeld ziet en Erkende Ontruimers mogen gebruik maken van de Algemene Voorwaarden voor Ontruimingen en Verhuizingen 2008 (AVOV). Erkende Ontruimers is een beschermd collectief merk. 
 
Voordelen voor leden:

Collectieve verzekeringen; wagenpark, aansprakelijkheid, etc.
Collectief afvalmanagement door heel Nederland; Shanks, GP Groot en Van Vliet.
Naamsbekendheid en vertrouwen.
Ontvangen van offertes.
Landelijk en regionaal adverteren.
Bemiddeling bij geschillen.
Reclame voor op uw bedrijfsgevel en bedrijfswagens.
Wederzijdse linkvermelding.
Uw bedrijfsgegevens worden vermeld met extra informatie en een logo.