OGZ

OGZ Boedelruimingen 

U wilt een woning ontruimen? U heeft geen tijd om dit zelf te doen? Of laat u dit liever over aan een professional? Dan is Onroerend Goed Zorg (OGZ) Nederland voor u een goede oplossing.

OGZ Nederland is gespecialiseerd in het ontruimen van woningen en bedrijven. Wij zijn snel, flexibel en professioneel. Als gevolg van een verhuizing, overlijden of uitzetting moet een woning worden ontruimd. OGZ verwijdert de huisraad, vloerbedekking en afval uit de woning.

Wij leveren standaard de woning bezemschoon op, maar kunnen ook grotere schoonmaakwerkzaamheden, reparaties of het dichten van gaten in muren en plafonds uitvoeren.

U wilt een bedrijfsruimte ontruimen? Wij zorgen dat het geregeld wordt. Indien nodig wordt de technische infrastructuur ontmanteld en een eventueel achtergebleven archief veilig afgevoerd. Eén telefoontje naar 077 851 83 65 is voor ons voldoende om in actie te komen. Wij maken graag met u een afspraak om OGZ Nederland aan u voor te stellen.